Portfolio

Campagne 600 jaar Weert stad

Artis gaf voor stichting 'Weert 600 Jaar stad' vorm aan het communicatieplan. De belangrijkste pijlers voor het communicatieplan komen voort uit de doelstelling van de stichting: Het vieren en bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in het jaar 2014 zeshonderd (600) jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is. Het promoten van Weert op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met als hoofdlijnen:Een samenhangend jubileumprogramma tot stand te laten komen dat een lange termijn bijdrage levert aan het behoud en de verbreding van de huidige kwaliteiten van Weert. Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur. De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en bestedingen. Artis maakte het logo, advertentiecampagne, website en facebookpagina en boostcampagne en is met de Gemeente Weert, Centrum Management Weert, VVV-Weert en andere communicatiebureaus wekelijks in overleg bijeen.