Privacystatement

Privacy- en cookiestatement

 1. Inleiding
 2. Definities
 3. Hoe verzamelen wij informatie
 4. Cookies
 5. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
 6. Hoe gebruiken wij deze informatie
 7. Met wie delen wij deze informatie
 8. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie
 9. Personen jonger dan 16 jaar
 10. Beveiliging van informatie
 11. Links naar websites van derden
 12. Contact opnemen
 13. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

 

 1. Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door INGROCAM B.V. en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. INGROCAM B.V. verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van INGROCAM B.V. en haar handelsnaam Art-is communicatiebureau en aan deze vennootschap gelieerde ondernemingen Buitengewoon Tafelen B.V. en Storyhunter.nl (hierna gezamenlijk te noemen: INGROCAM).  INGROCAM biedt op internet, waaronder via apps, uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:

 • aanbod van informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) op websites van INGROCAM B.V.
 • de mogelijkheid om kaarten te kopen voor evenementen.
 • apps

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle Dienstverlening die INGROCAM aanbiedt op internet en via apps, waaronder MiddenLimburgActueel.nl, Zakenblad.nl, WeertisVeranderd.nl, LandvanWeert.nl, WeertinKaart.nl, metonsinweert.nl, buitengewoontafelen.nl en INGROCAM sub-domeinen, zijnde de websites art-is.nl, storyhunter.nl en paterskerk.nl Als een Gebruiker dit privacy-en cookiestatement heeft geaccepteerd op een platform van INGROCAM (bijvoorbeeld een evenement plaatsen op middenlimburgactueel.nl) dan geldt deze toestemming ook voor meerdere INGROCAM platforms (cross-domain). Klik hier voor een overzicht van INGROCAM-websites, waarvoor een cross-domain toestemming geldt. Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt INGROCAM gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich:

 • voor het eerst middels een account registreren voor de Dienstverlening en als zij vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken;
 • gebruik maken van de Dienstverlening (website-bezoek en app gebruik)
 • en bij elk contact tussen INGROCAM en de Gebruiker.

Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de Dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee op te stellen waarmee de Dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

 

 1. Definities

INGROCAM Account • de persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienstverlening krijgt.

Apparaten • de apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

Content • Informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) die INGROCAM als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

Dienstverlening • de dienstverlening die INGROCAM op internet en via apps aanbiedt aan de Gebruikers, al dan niet na betaling, via een Account, via ongeregistreerd website-bezoek en via app gebruik, en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden zoals MiddenLimburgActueel.nl, Zakenblad.nl, WeertisVeranderd.nl, LandvanWeert.nl, WeertinKaart.nl, metonsinweert.nl en INGROCAM sub-domeinen, zijnde de website art-is.nl, storyhunter.nl en paterskerk.nl

Gebruiker • de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Dienstverlening afneemt van INGROCAM.

Persoonsgegevens • elk gegeven betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden, waaronder begrepen een IP-adres.

Privacy- en cookiestatement • het onderhavige privacy- en cookiestatement van INGROCAM.

INGROCAM • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, INGROCAM B.V. gevestigd aan de Maasstraat 30, 6001 ED te Weert.  

 

 1. Hoe verzamelen wij informatie

INGROCAM verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf:
bijvoorbeeld als de betrokken persoon een Account aanmaakt, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van INGROCAM of voor het bijwonen van of deelname aan een evenement van INGROCAM, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met INGROCAM, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als INGROCAM Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:
Gebruikers hebben met hun Account toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan INGROCAM de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Account. Als de Gebruiker daarvoor toestemming geeft, kan INGROCAM in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Account. Aan de hand van het Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Dienstverlening, kan INGROCAM bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten, kan het zijn dat in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat wordt doorgegeven aan INGROCAM (denk bijvoorbeeld aan een app voor om de lokale aanbieding of advertentie te kunnen doorgeven). Voorafgaand aan installatie van dergelijke apps op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan de Gebruiker gevraagd om locatiegegevens van Gebruiker vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. INGROCAM maakt daarnaast gebruik van cookies (zie hierna) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

Van derden:
bijvoorbeeld als een Gebruiker of een andere bezoeker van een INGROCAM website sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan INGROCAM bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. INGROCAM kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. INGROCAM maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is De Leadmarketeer. Dit is een tool die het voor INGROCAM inzichtelijk maakt hoe Zakelijke Gebruikers een INGROCAM website bekijken (waar klikken gebruikers op en hoe vaak).  

 

 1. Cookies

Wat zijn het:
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van INGROCAM kunnen worden geplaatst op de Apparaten van Gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op zijn of haar Account. Ook van andere bezoekers van de websites van INGROCAM (die niet zijn ingelogd met een INGROCAM Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover INGROCAM met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt INGROCAM:
INGROCAM plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn INGROCAM Account. INGROCAM kan ook cookies plaatsen ten behoeve van maken van profielen. INGROCAM kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door INGROCAM als u als bezoeker doorsurft naar websites van derden waar het INGROCAM -advertentienetwerk advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt INGROCAM gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen ten behoeve van INGROCAM ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening gebruiken. Voorbeelden zijn Google Analytics en Facebook pixels.

Cookies van andere partijen:
Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van INGROCAM. Voorbeelden van deze partijen zijn GroupM, DoubleClick, Improved Digital en SpotXchange. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op uw Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat uw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die u bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter, Instagram en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van INGROCAM. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van INGROCAM kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van INGROCAM en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy & cookie statements van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Verwijderen van cookies:
Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de Dienstverlening.  

Ik wil mijn cookie instellingen aanpassen »

 

 1. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

INGROCAM verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en INGROCAM Account:
INGROCAM bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het INGROCAM Account of een promotionele actie.

Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.

Betaalgegevens:
als er een betaling moet plaatsvinden, laat INGROCAM – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst:
INGROCAM kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. INGROCAM mag deze informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content:
INGROCAM houdt bij welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het INGROCAM Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Content en de Dienstverlening:
INGROCAM kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website-bezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd. Ook kan INGROCAM bijhouden of en hoe de Gebruiker reageert op (interactieve) acties op websites (het meedoen door een Gebruiker aan een (nieuws)quiz, vragenlijst etc).

Informatie over de app(s) van INGROCAM:
Bij gebruik van de app(s) van INGROCAM op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden verzameld. INGROCAM kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. Daarnaast kan worden vastgelegd hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

Informatie over reacties op e-mails:
Als INGROCAM e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend en/of wordt geklikt op de links die erin staan.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker:
bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

 

 1. Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienstverlening te kunnen bieden:

INGROCAM gebruikt bijvoorbeeld het INGROCAM Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen.

Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).  

Voor de afwikkeling van de betalingen:
bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.

Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening en advertenties te personaliseren:
INGROCAM streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker. INGROCAM kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen. Om dit te kunnen doen, houdt INGROCAM een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de Gebruiker. Op basis van deze interesses kan INGROCAM dan de Content, inclusief advertenties op INGROCAM -websites en in apps, (laten) aanpassen voor verschillende groepen klanten. Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld op basis van surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt andere advertenties te zien dan de categorie ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

INGROCAM kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. INGROCAM is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. De profielen die op deze manier worden ingezet hebben altijd betrekking op een groep van gebruikers (bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar’) en zien dus niet op individuele individuen.

Voor toezending van nieuwsbrieven en acties:
INGROCAM kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, pushberichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails).

Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

Voor anderen dan Gebruikers geldt dat INGROCAM hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren:
INGROCAM gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content.

Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Om misbruik tegen te gaan:
INGROCAM verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Voor marktonderzoek:
INGROCAM kan contact opnemen met Gebruikers en voormalig Gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. INGROCAM kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven. Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op INGROCAM rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: INGROCAM kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. INGROCAM is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. De profielen die op deze manier worden ingezet hebben altijd betrekking op een groep van gebruikers (bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar’) en zien dus niet op individuele individuen.

 

 1. Met wie delen wij deze informatie

Binnen het INGROCAM:
De verzamelde gegevens worden door INGROCAM B.V. mede verwerkt ten behoeve andere ingeschreven handelsnamen en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot deze gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van INGROCAM:
INGROCAM kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van INGROCAM betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).

Met andere partners van INGROCAM:
in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om informatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken.

Daarnaast kan INGROCAM voor marketingdoeleinden informatie verstrekken aan andere door INGROCAM geselecteerde partners. Daarvoor zal INGROCAM eerst afzonderlijk toestemming vragen.

Met de autoriteiten en anderen:
in uitzonderlijke gevallen kan INGROCAM gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als INGROCAM daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

 

 1. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door INGROCAM verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van INGROCAM via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres info@art-is.nl of met telefoonnummer 0495-451725  

 

 1. Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker.

De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen.

INGROCAM raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookiestatement.

 

 1. Beveiliging van informatie

INGROCAM handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit INGROCAM schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

 

 1. Links naar websites van derden

De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. INGROCAM is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden.

Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

 

 1. Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop INGROCAM-gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden via het e-mailadres info@art-is.nl en via telefoonnummer 0495-451725

 

 1. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Het kan zijn dat INGROCAM in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal INGROCAM Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende INGROCAM -website of -app geraadpleegd worden. 

 

© 2018 Ingrocam B.V.