Klanten

Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg

De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg behartigt de belangen van en voor huurders binnen de particuliere en sociale huursector.