Klanten

Flexxis

Flexxis is kappersoftware dat niet alleen je kassa en  klantenbestand beheert, maar dat  bovendien een feilloos inzicht verschaft in de sterke en zwakke punten van je bedrijfsvoering èn dat ook exact aangeeft hoe je deze zwakke kanten kunt omvormen naar sterke punten.