Initiatieven

Genootschap Het Blauwe Lam

Genootschap Het Blauwe Lam heeft tot doel het organiseren van sociaal culturele evenementen en wil daarmee geoorloofde uithuizigheid en gezellig verkeer tussen de leden bevorderen. Met de heroprichting van een bijna 450 jaar oud Weerter genootschap in een tijd waarin het netwerken een digitale aangelegenheid dreigt te worden, willen de initiatiefnemers aan een ‘community’ bouwen die zowel de oude, beproefde als de nieuwe, beloftevolle middelen tot interactie omarmt. Genootschap Het Blauwe Lam organiseert hiervoor elke 1ste vrijdag van de maand een Herenavond.
Januari 2011 besluiten Pieter Gunter, Bart Maes en Jeanpaul Spitters tot heroprichting van Genootschap het Blauwe Lam.